Blazejewicz.dk

Scanning af Jeppesen-Jensen Slægtsbogen

English Version
Velkommen
Personer
Slægtsforhold
- Jeppesen-Jensen Slægten
- Jeppesen-Jensen
- Slægtsbogen
- Scanning af
- Jeppesen-Jensen
- Slægtsbogen
Links
 

Scanning af Jeppesen-Jensen Slægtsbogen

De foreliggende PDF-filer er baseret på scanning af de original sider fra Tommy Jensens eksemplar af Slægtsbogen. Bogen er adskilt, og de enkelte sider er scannet på en flatbed scanner.
Alle sider er scannet to gange; een gang i farve og een gang i sort/hvid. Anetavlen i bogen er til at folde ud, men er scannet som to enkeltsider. Dels fordi det udfoldede format er større end den anvendte scanners arbejdsareal, og dels af hensyn til, at udskrivning skal kunne foregå på en almindelig A4-printer.
Farve-scanningerne er udført i 200 dpi (dots per inch = punkter pr. tomme) og 24-bit farvedybde (svarer til ca. 16,7 millioner farvenuancer). Der er foretaget individuel justering af kontrast, skygger og farvemætning for hver enkelt side, for at opnå den bedst mulige balance mellem læsbarhed og "naturtro" gengivelse af originalen.
De sort/hvide scanninger er udført i 150 dpi. Her er der foretaget individuel justering af kontrast for hver enkelt side, for at opnå den bedst mulige læsbarhed og udskriftskvalitet.
Da de originale sider er ret gulnede, og mest i højre kant, og der desuden er stor forskel fra side til side på, hvor tydeligt maskinskriften står, kan der være væsentlig forskel på farvemætning, kontrast og læsbarhed, fra side til side i PDF-dokumenterne. Jeg kan kun sige, at jeg har gjort mit bedste, indenfor rammerne af mit udstyr og mine evner!
For begge udgaver gælder, at stort set hele papirfladen er scannet med, dog er hullerne i venstre margin så vidt muligt udeladt. I visse tilfælde er hullerne delvist synlige, da jeg har ønsket at få de originale sidetal med på scanningerne, og de i nogle tilfælde er skrevet meget langt ude i margin.
De enkelte scannede sider er samlet i to filer, i henholdsvis farve og sort/hvid. Bemærk, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem de originale sidetal og sidetallene i PDF-filerne. Dette skyldes dels at anetavlen ikke er nummereret i den originale Slægtsbog, og dels at der i originalen er indføjet en side "45 a" efter side 45.
Anetavlen er desuden scannet som som sort/hvid vektorgrafik. Der vil senere blive lagt en fil ud, med den samlede anetavle i A3-størrelse og vektorformat. Vektorformatet har den fordel, at billedet kan skaleres "uendeligt" op eller ned i størrelse, uden at det påvirker den grafiske kvalitet.

Peter Blazejewicz